Prezentare

Ocolul Silvic Valea Ilvei a fost înfiinţat în anul 2003 ca structură proprie cu personalitate juridică în cadrul Asociaţiei Proprietarilor de pădure Valea Ilvei şi asigură serviciile silvice prin contracte de administrare fondatorilor asociaţiei: Primăria Lunca Ilvei, Primăria Ilva Mare, Primăria Măgura Ilvei, Primăria Rodna, persoană fizică Someşan Titu, precum şi persoanelor fizice care deţin suprafeţe de fond forestier în raza ocolului şi care au încheiat contracte de prestări servicii în condiţiile legii.

Asigurarea serviciilor silvice de către Ocolul Silvic Valea Ilvei are ca scop aplicarea strategiei în domeniul silviculturii pentru pădurile administrate, gospodărirea durabilă a pădurilor, conservarea şi dezvoltarea fondului forestier.

Obiectivele strategice ale activităţii Ocolului silvic Valea Ilvei sunt:

  • asigurarea pazei şi integrităţii fondului forestier;
  • valorificarea superioară a masei lemnoase;
  • asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare prin lucrări specifice de protecţia pădurilor;
  • executarea la timp şi în mod corespunzător a lucrărilor de întreţinere în arboretele tinere
  • executarea lucrărilor de cultură şi refacerea pădurilor folosind materiale biologice valoroase, asigurând regenerarea pădurilor pe suprafeţele de pe care se recoltează masa lemnoasă;
  • aplicarea corectă a tratamentelor în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;
  • asigurarea stabilităţii şi creşterea capacităţii funcţionale a ecosistemelor forestiere;
  • îmbunătăţirea accesibilităţii fondului forestier;
  • valorificarea superioară a produselor pădurii, altele decât lemnul, în vederea creşterii producţiei silvice;
  • ridicarea nivelului de trai al comunităţii, prin participarea la valorificarea potenţialului productiv silvo-pastoral.

Localizare

Suprafaţa de fond forestier administrată se află în proprietatea comunelor Lunca Ilvei, Ilva Mare, Măgura Ilvei și Rodna, atât pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud cât și pe teritoriul județului Suceava, şi a persoanelor fizice de pe raza acestor localități, care au încheiat contracte de prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic Valea Ilvei, în condițiile legii.

Harta

Fotografii

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9

▲ sus ▲