Anunțuri și Licitații 2017 - 2015

Anunț public nr. 2 din 12.06.2017 UP I Lunca Ilvei

OCOLUL SILVIC VALEA ILVEI având sediul în localitatea LUNCA ILVEI str. GRĂNICERILOR, nr. 174, titular al planului/programului „AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ APARȚINÂND COMUNEI LUNCA ILVEI, JUDEȚUL BISTRIȚA–NĂSĂUD (U.P. I LUNCA ILVEI)”, pe raza județului Bistrița-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, iar vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Bistriţa-Năsăud, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

Anunț public nr. 1 din 09.06.2017 UP I Lunca Ilvei

OCOLUL SILVIC VALEA ILVEI având sediul în localitatea LUNCA ILVEI str. GRĂNICERILOR, nr. 174, titular al planului/programului „AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ APARȚINÂND COMUNEI LUNCA ILVEI, JUDEȚUL BISTRIȚA–NĂSĂUD (U.P. I LUNCA ILVEI)”, pe raza județului Bistrița-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, iar vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Bistriţa-Năsăud, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

Anunț nr. 3219 / 24.05.2017

Conducerea Ocolului Silvic Valea Ilvei aduce la cunoștință celor interesați vacantarea unui post de pădurar - fond forestier comuna Ilva Mare.

Ocuparea acestui post se va face pe perioadă nedeterminată prin organizarea de concurs (probă scrisă și interviu) în data de 07.06.2017 orele 10:00.

Dosarul de participare se va depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei (compartiment personal / normare / salarizare) până la data de 06.06.2017 orele 12:00 și va conține:

- Copie carte de identitate;

- Copie certificat de naștere pentru solicitant și ceilalți membri ai familiei;

- Copie certificat de căsătorie;

- Diplomă studii (original și copie);

- Copie carte de muncă (dacă este cazul) sau alte documente care atestă vechimea în muncă;

- Cazier judiciar;

- Repartiție șomaj;

- Dosar medicina muncii.

Alte informații se pot obține de la conducerea Ocolului Silvic Valea Ilvei, tel./fax 0263.378.360.

Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Anunţ de participare (27.01.2015)

Pentru vizualizarea Anunţului aferent „Elaborarea planului de management şi dezvoltarea infrastructurii de vizitare pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0101 Larion” - denumirea contractului: „CL 5 - <<Construirea şi asigurarea utilităţilor Punctului de informare şi a punctelor de observare în situl Natura 2000 Larion>> - Lot 2 Dotări” accesaţi următorul link: Anunţ CL 5.

Primăria Măgura Ilvei
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 20.02.2015, ora 10:00, în sala de consiliu a Primăriei Măgura Ilvei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior (licitaţia principală) din producţia anului 2015.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 16.02.2015, ora 10:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Grănicerilor, nr.174. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, anterior datei de 16.02.2015.

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 13.823 m.c. (din care 13.576 m.c. răşinoase, 218 m.c. fag, 12 m.c. div. moi şi 17 m.c. div. tari), volumul net fără coajă fiind de 12.708 m.c..

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei Măgura Ilvei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Primăria Măgura Ilvei, telefon: 0263/375711, O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Avram Valer / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş
▲ sus ▲