Anunțuri și Licitații 2012 - 2010

Anunţ Achiziţie Directă (24.09.2012)

Asociația Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei, cu sediul în Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor, nr. 174, cod poştal 427125, judeţul Bistriţa-Năsăud, tel nr. 0724/00.17.28, fax 0263/37.83.60, email:sitlarion@gmail.com, cod fiscal 15495986, persoana de contact - Zaharia Nicusor Ivan va invita sa depuneti oferta in cadrul achizitiei directe pentru atribuirea contractului Achiziţia logistică UIP, programe şi echipamente necesare asigurării unui management eficient. Specificații tehnice: Se solicită, achiziţionarea logisticii necesare UIP (imprimantă laser, dulapuri, computere de birou, computer portabil, scaune de birou cu rotile), precum şi achiziţionarea unor programe şi echipamente (pachete software şi sisteme informatice, binoclu, GPS, termohigrometru). Valoarea estimata a serviciilor este de 47.500 lei (fara TVA). Cantitățile și specificațiile tehnice detaliate sunt cuprinse în documentația de atribuire, care poate fi ridicată de la sediul achizitorului pe bază de solicitare scrisă transmisă prin fax, email sau depusă la sediul achizitorului. Ofertele vor fi depuse în plic sigilat la sediul achizitorului, la adresa mentionata mai sus, pana la data de 02.10.2012, ora 10.00. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut. Sursa de finantare: Proiect „Elaborarea planului de management si dezvoltarea infrastructurii de vizitare pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0101 Larion”, cofinantat din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 4. - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, Solicitarea de proiecte nr 4 / 2010. Informații suplimentare se pot solicita de la sediul achizitorului sau prin orice alte mijloace corespunzător datelor de contact indicate mai sus.

Primăria Lunca Ilvei
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 01.10.2012, ora 10:00, în sala de consiliu a Primăriei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior producţia anului 2012.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 27.09.2012, ora 10:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Grănicerilor, nr.174. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, anticipat datei de 27.09.2012.

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 11018 m.c. din care 10519 m.c. răşinos, 229 m.c. fag, 6 m.c. D.T. şi 264 m.c. D.M.

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare sunaţi la sediul Primăriei Lunca Ilvei, telefon: 0263/378008, 0263/378151 şi la sediul O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Lupșan Flaviu / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Licitaţie publică deschisă

Ocolul Silvic Valea Ilvei şi Primăria comunei Lunca Ilvei cu sediul în comuna Lunca Ilvei, str. Grănicerilor, nr. 198, organizează licitaţie deschisă, cu strigare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior, din cota anilor 2013-2017 în data de 24.09.2012, ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Lunca Ilvei.

Preselecţia agenţilor economici înscrişi la licitaţie se va face în data de 20.09.2012, începând cu ora 10.00 la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei.

Volumul de masă lemnoasă care se licitează este de 42500 mc.

Caietul de sarcini precum şi alte informaţii privind masa lemnoasă se pot obţine de la sediul OS Valea Ilvei sau la telefon 0263378008.

Primar: Lupșan Flaviu

Anunţ Achiziţie Directă

Asociaţia Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei, cu sediul in Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor, nr. 174, cod poştal 427125, judeţul Bistriţa-Năsăud, tel nr. 0724/00.17.28, fax 0263/37.83.60, email: sitlarion@gmail.com, cod fiscal 15495986, persoana de contact - Zaharia Nicuşor Ivan vă invită să depuneţi oferte în cadrul achiziţiei directe pentru atribuirea contractului Asigurarea cheltuielilor administrative pentru functionarea UIP - Lot 1: servicii de telefonie şi internet (cu telefoane mobile incluse) pentru 5 persoane (membrii UIP). Specificatii tehnice: Se solicita, cantitativ, un pachet complet de servicii, lunar, descris în caietul de sarcini, ce se va presta în mod regulat, pentru un termen de 33 luni, prin încheierea si derularea contractului. Valoarea estimata a serviciilor este de 31.500 lei (fara TVA); Lot 2: achizitia a 2.000 litri carburanti. Specificatii tehnice: Se solicita, asigurarea carburantului necesar autovehiculelor din dotare, sub formă de bonuri valorice valabile pentru motorină, prin încheierea si derularea contractului. Valoarea estimata a serviciilor este de 10.000 lei (fara TVA). Cantitatile si specificatiile tehnice detaliate sunt cuprinse in documentatia de atribuire, care poate fi ridicata de la sediul achizitorului pe baza de solicitare scrisa transmisa prin fax, email sau depusa la sediul achizitorului. Ofertele vor fi depuse in plic sigilat la sediul achizitorului, la adresa mentionata mai sus, pana la data de 23.08.2012, ora 10.00. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut. Sursa de finantare: Proiect„Elaborarea planului de management si dezvoltarea infrastructurii de vizitare pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0101 Larion”, cofinantat din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 4. - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, Solicitarea de proiecte nr 4 / 2010. Informatii suplimentare se pot solicita de la sediul achizitorului sau prin orice alte mijloace corespunzator datelor de contact indicate mai sus. (data anunt 16.08.2012)

Anunţ Achiziţie Directă

Asociaţia Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei, cu sediul in Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor, nr. 174, cod poştal 427125, judeţul Bistriţa-Năsăud, tel nr. 0724/00.17.28, fax 0263/37.83.60, email: sitlarion@gmail.com, cod fiscal 15495986, persoana de contact - Zaharia Nicuşor Ivan vă invită să depuneţi oferte în cadrul achiziţiei directe având ca obiect servicii de proiectare arhitecturală pentru ,,Punctul de informare” şi observatoarele de faună ale sitului. Specificatii tehnice: Servicii cuprinzand realizare proiect tehnic si detalii de executie conform prevederilor HG 28/2008 si Ordinului nr.863/2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, documentatii pentru obtinerea autorizatiilor si certificatelor prevazute de lege, verificarea tehnica a proiectelor. Cantităţile şi specificaţiile tehnice detaliate sunt cuprinse în documentaţia de atribuire, care poate fi ridicată de la sediul achizitorului pe baza de solicitare scrisă transmisă prin fax, email sau depusă la sediul achizitorului. Ofertele vor depuse în plic sigilat la sediul achizitorului, la adresa menţionată mai sus, până la data de 13.08.2012, ora 11.00. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Sursa de finanţare: Proiect „Elaborarea planului de management şi dezvoltarea infrastructurii de vizitare pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0101 Larion”, cofinanţat din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 4. - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, Solicitare de proiecte nr. 4 / 2010. Informaţii suplimentare se pot solicita de la sediul achizitorului sau prin orice alte mijloace corespunzător datelor de contact indicate mai sus. (data anunţ 07.08.2012).

Primăria Lunca Ilvei
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 23.07.2010, ora 14:00, în sala de consiliu a Primăriei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior producţia anului 2010.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 20.07.2010, ora 14:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Principală, nr.785. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei.

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 7716 m.c. din care 7503 m.c. răşinos, 196 m.c. fag, 4 m.c. D.T. şi 13 m.c. D.M.

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare sunaţi la sediul Primăriei Lunca Ilvei, telefon: 0263/378008, 0263/378151 şi la sediul O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Lupșan Flaviu / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Primăria Măgura Ilvei
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 23.07.2010, ora 12:00, în sala de consiliu a Primăriei Măgura Ilvei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior producţia anului 2010.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 20.07.2010, ora 12:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Principală, nr.785. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei .

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 3029 m.c. din care 2997 m.c. răşinos, 23 m.c. fag, 9 m.c. D.T.

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Primăria Măgura Ilvei, telefon: 0263/375711, O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Avram Valer / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Primăria Ilva Mare
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 23.07.2010, ora 10:00, în sala de consiliu a Primăriei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior producţia anului 2010.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 20.07.2010, ora 10:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Principală, nr.785. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei.

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 2225 m.c. din care 2030 m.c. răşinos, 138 m.c. fag, 41 m.c. D.T. şi 16 mc D.M.

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare sunaţi la sediul Primăriei Ilva Mare, telefon: 0263/376008, 0263/376026 şi la sediul O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Anca Alexandru / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş
▲ sus ▲