Anunțuri și Licitații 2014 - 2013

Primăria Măgura Ilvei
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 22.12.2014, ora 10:00, în sala de consiliu a Primăriei Măgura Ilvei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior (licitaţia principală) din producţia anului 2015.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 16.12.2014, ora 10:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Grănicerilor, nr.174. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, anterior datei de 16.12.2014.

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 13.823 m.c. (din care 13.576 m.c. răşinoase, 218 m.c. fag, 12 m.c. div. moi şi 17 m.c. div. tari), volumul net fără coajă fiind de 12.708 m.c..

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei Măgura Ilvei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Primăria Măgura Ilvei, telefon: 0263/375711, O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Avram Valer / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Anunţ de participare (08.07.2014)

Pentru vizualizarea Anunţului aferent „CS 8 - Realizarea traseelor tematice şi marcarea limitelor sitului şi ale ariei protejate” accesaţi următorul link: Anunţ CS 8.

Pentru vizualizarea Caietului de sarcini aferent „CS 8 - Realizarea traseelor tematice şi marcarea limitelor sitului şi ale ariei protejate” accesaţi următorul link: CS 8.

Primăria Măgura Ilvei
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 30.06.2014, ora 10:00, în sala de consiliu a Primăriei Măgura Ilvei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior producţia anului 2014 (produse de igienă şi accidentale) din producţia anului 2014.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 26.06.2014, ora 10:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Grănicerilor, nr.174. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, anterior datei de 26.06.2014.

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 2.191 m.c. (din care 2.185 m.c. răşinoase, 6 m.c. fag).

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Primăria Măgura Ilvei, telefon: 0263/375711, O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Avram Valer / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Primăria Măgura Ilvei
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 10.06.2014, ora 10:00, în sala de consiliu a Primăriei Măgura Ilvei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior producţia anului 2014 (produse de igienă şi accidentale) din producţia anului 2014.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 05.06.2014, ora 10:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Grănicerilor, nr.174. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, anterior datei de 05.06.2014.

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 4.715 m.c. (din care 4.682 m.c. răşinoase, 12 m.c. fag, şi 21 m.c. div. Tari).

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Primăria Măgura Ilvei, telefon: 0263/375711, O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Avram Valer / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Anunţ public (17.04.2014)

„Asociaţia Proprietarilor de Păduri „VALEA ILVEI” - Ocolul Silvic Valea Ilvei”, având sediul în str. Grănicerilor, nr. 174, cod 427125, comuna Lunca Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud, titular al planului/programului:

- Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei Rodna, jud. Bistriţa-Năsăud: U.P. I-Rodna;
- Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei Măgura Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud: U.P. I-Măgura Ilvei;
- Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei Lunca Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud: U.P. I-Lunca Ilvei;
- Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei Ilva Mare, jud. Bistriţa-Năsăud: U.P. I-Ilva Mare,

anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu conform HG 1076/2004 pentru planurile susmenţionate şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, jud. Bistriţa-Năsăud, începând cu data de 17.04.2014, între orele 08.00-16.30, în zilele de luni-joi, iar vineri între orele 08.00-14.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, jud. Bistriţa-Năsăud.

Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Anunţ de participare (12.03.2014)

Pentru vizualizarea Anunţului aferent „CS 10 - Asigurarea cheltuielilor administrative pentru funcţionarea UIP” accesaţi următorul link: Anunţ Carburanţi.

Pentru vizualizarea Caietului de sarcini aferent „CS 10 - Asigurarea cheltuielilor administrative pentru funcţionarea UIP” accesaţi următorul link: Caiet de sarcini - Carburanti.

Primăria Măgura Ilvei
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 21.03.2014, ora 10:00, în sala de consiliu a Primăriei Măgura Ilvei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior producţia anului 2014.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 14.03.2014, ora 10:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Grănicerilor, nr.174. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, anterior datei de 14.03.2014.

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 10.886 m.c. (din care 7.954 m.c. răşinoase, 2.756 m.c. fag, şi 51 m.c. div. Moi, şi 125 m.c. div. Tari).

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Primăria Măgura Ilvei, telefon: 0263/375711, O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Avram Valer / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Primăria Măgura Ilvei
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 11.11.2013, ora 10:00, în sala de consiliu a Primăriei Măgura Ilvei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior producţia anului 2013.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 07.11.2013, ora 10:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Grănicerilor, nr.174. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, anterior datei de 07.11.2013.

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 396 m.c. (din care 334 m.c. răşinoase, 45 m.c. fag, şi 17 m.c. div. Tari).

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Primăria Măgura Ilvei, telefon: 0263/375711, O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Avram Valer / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Primăria Măgura Ilvei
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 14.10.2013, ora 10:00, în sala de consiliu a Primăriei Măgura Ilvei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior producţia anului 2013.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 10.10.2013, ora 10:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Grănicerilor, nr.174. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, anterior datei de 10.10.2013.

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 404 m.c. răşinoase.

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Primăria Măgura Ilvei, telefon: 0263/375711, O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Avram Valer / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Primăria Măgura Ilvei
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 16.09.2013, ora 10:00, în sala de consiliu a Primăriei Măgura Ilvei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior producţia anului 2013.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 12.09.2013, ora 10:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Grănicerilor, nr.174. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, anterior datei de 12.09.2013.

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 1988 m.c. din care 1955 m.c. răşinoase, 19 m.c. fag, 12 m.c. D.T. şi 2 m.c. D.M.

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Primăria Măgura Ilvei, telefon: 0263/375711, O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Avram Valer / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Anunţ de participare (03.09.2013)

REF:
Denumirea proiectului: „Elaborarea planului de management şi dezvoltarea infrastructurii de vizitare pentru situl de importanţă comunitară ROSCII 0101 Larion”
Denumirea contractului:„CS 2 - Diriginţie de şantier”

Stimate domn/Stimată doamna,

Va transmitem Anunţul de participare la procedura de atribuire a contractului de servicii avand ca obiect: realizarea dirigenţiei de şantier aferentă realizării construcţiei punctului de informare şi a celor opt observatoare pentru faună.

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Obiectul si locul de implementare a contractului: realizarea dirigenţiei de şantier aferentă realizării construcţiei punctului de informare şi a celor opt observatoare pentru faună, localitatea Lunca Ilvei, județul Bistrita-Năsăud
Tipul si durata contractului: Contract de servicii - 19 luni
Valoarea estimata: 12.000 lei (fara TVA)
Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
Data si ora-limita de depunere a ofertei: ofertei: 09.09.2013 ora 11.30
Data si ora deschiderii ofertelor: ofertei: 09.09.2013 ora 12.00
Adresa la care se transmit ofertele: ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE PĂDURE VALEA ILVEI, Loc. Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor, nr. 174, cod poştal 427125, jud. Bistriţa Năsăud
Locul și modul de obținere a documentației de atribuire: Solicitare scrisă trimisă prin e-mail, poștă sau depusă la sediul beneficiarului
Cursul de referință leu/euro aplicabil (dacă este cazul): -

Pentru informații suplimentare va puteți adresa la tlf/fax-0263378360, tlf. 0733675819 sau la adresa de e-mail sitlarion@gmail.com , persoana de contact Ivan Zaharia Nicușor.

Informații despre beneficiarul proiectului:

ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE PĂDURE VALEA ILVEI
Loc. Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor, nr. 174, cod poştal 427125, jud. Bistriţa Năsăud

Aprobat de responsabil legal proiect: Ing. Radu Văsieş

Anunţ de participare (26.07.2013)

Pentru vizualizarea anunţului de participare pentru procedura de atribuire a contractului de lucrări având ca obiect Construirea Punctului de informare si a punctelor de observare în situl Natura 2000 Larion (Lot 1 - Construcţii si instalaţii, inclusiv montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale; Lot 2 - Dotări), accesaţi următorul link: Anunţ participare Contruire Punct Informare.

Primăria Măgura Ilvei
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 05.08.2013, ora 10:00, în sala de consiliu a Primăriei Măgura Ilvei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior producţia anului 2013.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 01.08.2013, ora 10:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Grănicerilor, nr.174. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, anterior datei de 01.08.2013.

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 1610 m.c. din care 1432 m.c. răşinoase, 148 m.c. fag, 17 m.c. D.T. şi 13 m.c. D.M.

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Primăria Măgura Ilvei, telefon: 0263/375711, O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Avram Valer / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Primăria Măgura Ilvei
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 02.07.2013, ora 10:00, în sala de consiliu a Primăriei Măgura Ilvei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior producţia anului 2013.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 28.06.2013, ora 10:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Grănicerilor, nr.174. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, anterior datei de 28.06.2013.

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 6860 m.c. din care 5596 m.c. răşinoase, 851 m.c. fag, 409 m.c. D.T. şi 4 m.c. D.M.

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Primăria Măgura Ilvei, telefon: 0263/375711, O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Avram Valer / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Primăria Măgura Ilvei
Ocolul Silvic Valea Ilvei

Organizează în data de 17.06.2013, ora 10:00, în sala de consiliu a Primăriei Măgura Ilvei, licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior producţia anului 2013.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc în data de 12.06.2013, ora 10:00, la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc. Lunca Ilvei, str. Grănicerilor, nr.174. Dosarele pentru preselecţie se vor depune la sediul Ocolului Silvic Valea Ilvei, anterior datei de 12.06.2013.

Volumul brut total de masă lemnoasă este de 6860 m.c. din care 5596 m.c. răşinoase, 851 m.c. fag, 409 m.c. D.T. şi 4 m.c. D.M.

Lista de partizi cu volumele, preţurile de pornire, treapta de licitaţie şi garanţiile solicitate este afişată la sediul primăriei şi al O.S. Valea Ilvei. Caietul de sarcini în care sunt cuprinse detalii privind desfăşurarea preselecţiei şi licitaţiei, precum şi condiţiile de admitere la licitaţie, poate fi ridicat de la sediul O.S. Valea Ilvei.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Primăria Măgura Ilvei, telefon: 0263/375711, O.S. Valea Ilvei, telefon: 0263/378360 sau la adresa www.osvaleailvei.ro

Primar: Avram Valer / Şef ocol: Ing. Radu Văsieş

Anunţ Achiziţie Directă (28.03.2013)

Pentru vizualizarea Anunţului aferent „CS 8 - Organizare workshop, conferinţe de presă, realizarea materialelor de informare şi publicitate, evaluarea gradului de iinformare al cumunităţilor locale, realizarea unui film publicitar al sitului” accesaţi următorul link: Anunţ achiziţie directă.

Pentru vizualizarea Caietului de sarcini aferent „CS 8 - Organizare workshop, conferinţe de presă, realizarea materialelor de informare şi publicitate, evaluarea gradului de informare al cumunităţilor locale, realizarea unui film publicitar al sitului” accesaţi următorul link: Caiet de sarcini.

Anunţ de participare (26.01.2013)

Pentru vizualizarea anunţului de participare pentru „Planul de management și dezvoltarea infrastructurii de vizitare pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0101 Larion”, accesaţi următorul link: Anunţ participare Plan Management - Larion - republicat.

Anunţ de participare (14.01.2013)

Pentru vizualizarea anunţului de participare pentru „Planul de management și dezvoltarea infrastructurii de vizitare pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0101 Larion”, accesaţi următorul link: Anunţ participare Plan Management - Larion.

▲ sus ▲