Produse

Masă lemnoasă

Principalul produs valorificat din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Valea Ilvei îl reprezintă masa lemnoasă. Masa lemnoasă se valorifică în cea mai mare parte pe picior către agenți economici, prin licitație, conform regulamentelor specifice, dar și la drum auto pentru aprovizionarea populației, caz în care exploatarea se realizează prin prestări servicii de către operatori economici atestați.

pepiniera

Produse pepinieră

Vezi pagina Pepiniera silvică.

pepiniera

▲ sus ▲